• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Kwartał 33

Ograniczony ulicami Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Chodkiewicza i al. Piastów.


Jakie były początki?

Kwartał nr 33 został wyznaczony do kompleksowej renowacji uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 marca 1996 roku. Pierwsze dwa budynek tego kwartału (przy ul. Bolesława Krzywoustego 23) został poddany renowacji w 2000 roku, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń zdobytych w trakcie prac w kwartale 27. W renowacji drugiego (zdecydowana większość lokali wykupionych) zastosowano inny model: wspólnie z właścicielami lokali i przy wykorzystaniu pomocy finansowej Gminy (program Nasz Dom) poddano renowacji części wspólne nieruchomości, a po wykupieniu od Wspólnoty strychu – powstały czynszowe mieszkania Szczecińskiego TBS. Przedsięwzięcie było trudne zarówno pod względem technicznym jak i organizacyjnym ponieważ budynek w trakcie robót był zamieszkały. Inwestycja ta zdobyła nagrodę Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w konkursie „Modernizacja Roku 2001”.


Jaki standard mieszkań?

Zastosowano standard działań modernizacyjnych, jak w kwartale nr 27 - wszystkie mieszkania są wyposażone w łazienki, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z sieci miejskiej, wentylację mechaniczną, zastosowano ocieplenie budynków oraz energooszczędne okna i szyby.

Drugim budynkiem poddanym renowacji był budynek przy ul. Bolesława Krzywoustego 22, w którym właściciele wyodrębnionych lokali dysponowali zdecydowaną większością udziałów w nieruchomości. Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała dofinansowanie remontu części wspólnych nieruchomości z budżetu gminy w ramach programu „Nasz Dom”.


Kompozycja przestrzenna

Kompozycja przestrzenna kwartału opiera się na podkreśleniu odrębności dwóch zwartych zespołów architektonicznych przy ul. Bolesława Śmiałego 34–36 i przy ul. Chodkiewicza 8–10 oraz pierzejowej zabudowy wzdłuż al. Piastów (ze skróconymi i przebudowanymi oficynami). Koncepcja proponuje zespół nowej zabudowy w centrum kwartału.


Co na to konserwator?

Kwartał nr 33 znajduje się w strefie A ochrony historycznej struktury przestrzennej. Nakłada to obowiązek zachowania przestrzennego charakteru tego zespołu urbanistycznego, utrzymania zwartości zabudowy pierzejowej, wysokości i kubatury budynków, geometrii dachów, utrzymania istniejących przedogródków.

Kamienica narożnikowa przy ul. Chodkiewicza (własność poczty Polskiej) stanowi jedyny w tej dzielnicy obiekt wpisany do rejestru zabytków.


Zróżnicowane finansowanie

Źródłem finansowania renowacji były własne środki finansowe Szczecińskiego TBS, środki finansowe wspólnot mieszkaniowych, kredyty z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz pomoc z budżetu Gminy.


Czy osiągnięto założone cele?

Renowacja kwartału nr 33 jest w trakcie realizacji; poddawane systematycznej przebudowie i modernizacji są czynszowe mieszkania położone w budynku narożnikowym przy Pl. Kościuszki, a w najbliższej przyszłości, przy pomocy środków z dawnego KFM, będzie modernizowany zespół zabudowy przy ul. Chodkiewicza 8–10. Osiągnięcie całościowego efektu będzie zależało od krajowych możliwości kredytowych oraz pomocowych środków unijnych – zarówno w odniesieniu do mieszkań czynszowych Szczecińskiego TBS, jak i remontów części wspólnych nieruchomości należących do wspólnot mieszkaniowych.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Licznik odwiedzin strony

Dziś 64
Ogółem317463