• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym


Szczecińskie TBS zarządza komunalnym zasobem budynków i lokali w części Śródmieścia Szczecina. Rejon ten obejmuje pięć kwartałów oznaczonych numerami 28, 29, 30,31 i 32, w których nieruchomości budynkowe, lokalowe oraz udziały w nieruchomościach wspólnych pozostają własnością Gminy Szczecin. Zakres zadań powierzonych do wykonywania oraz zasady ich realizacji zostały określone w porozumieniu pomiędzy Gminą Szczecin a Szczecińskim TBS zawartym w dniu 23 lipca 2012 r. 

Według stanu na 31 grudnia 2012 roku w zarządzie Szczecińskiego TBS znajdowało się 700 komunalnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 40872 m2 oraz 49 komunalnych lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 7 071m2.

mapka STBS zasoby gminne s

pocztowa 27 s

Do obowiązków Szczecińskiego TBS należy zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz przyległymi terenami, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. utrzymania należytego stanu technicznego zasobów, urządzeń komunalnych i terenów zielonych poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej i prowadzenie drobnych napraw,
 2. organizowania i prowadzenia w komunalnym zasobie mieszkaniowym remontów bieżących, zgodnie z zatwierdzonym przez Gminę Szczecin planem,
 3. zawierania umów na bieżącą konserwację techniczną instalacji co i c.w,, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, domofonowej, anten zbiorczych i innej oraz ich organizowanie i prowadzenie,
 4. zawierania umów na dostawę energii elektrycznej, usuwania nieczystości stałych, dostawy energii cieplnej, dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków, usług kominiarskich i innych niezbędnych a wynikających z bieżącej działalności,
 5. przygotowania dokumentacji dotyczącej konieczności przeprowadzania rozbiórek budynków, obiektów oraz wykonywanie wyburzeń budynków, obiektów przeznaczonych do rozbiórki,
 6. reprezentowania interesów Gminy Szczecin jako członka wspólnot mieszkaniowych w zarządzanych zasobach oraz składanie oświadczeń woli w jego imieniu i na jego rzecz,
 7. wykonywania czynności prawnych związanych z zarządzaniem zasobami.
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Licznik odwiedzin strony

Dziś 64
Ogółem317463