• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Formularze


Aby ułatwić i przyspieszyć załatwianie spraw w Szczecińskim TBS można pobrać, wydrukować i wypełnić poniższe formularze. Dla wygody, formularze pogrupowano według rodzaju załatwianych spraw.

Wszystkie formularze zapisane są w formacie PDF, do ich otworzenia potrzebny jest program Acrobat Reader do ściągnięcia bezpłatnie ze strony Adobe.
Pliki najłatwiej pobrać, klikając na link prawym przyciskiem myszy, a po ukazaniu się menu kntekstowego wybieramy polecenie: zapisz wskazywany plik. 

  Zaświadczenia o dochodach
  Deklaracja o dochodach za ubiegły rokikonka pdf
  Deklaracja o dochodach za okres trzech miesięcyikonka pdf
  Zaświadczenie o dochodachikonka pdf
  Wnioski
  Wniosek o udzielenie obniżki czynszu/odszkodowania za bezumowne użytkowanieikonka pdf
  Wniosek o rozwiązanie umowy najmu gminnego lokalu mieszkalnegoikonka pdf
  Wniosek o rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego Szczecińskiego TBSikonka pdf
  Wniosek o wydanie poświadczenia prawa najmu do lokalu gminnegoikonka pdf
  Wniosek o wydanie poświadczenia prawa najmu do lokalu Szczecińskiego TBSikonka pdf
  Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób własny STBSikonka pdf
  Oświadczenia
  Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnegoikonka pdf
  Oświadczenie o przysługującym tytule prawnym do lokalu mieszkalnegoikonka pdf
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na informowanie o sprawach związanych z lokalem przez SMSikonka pdf
  Wspólnoty mieszkaniowe
  Oświadczenie o głosowaniu nad uchwałami wspólnoty w formie elektronicznejikonka pdf
  Polecenie zapłaty
  Zgoda na obciążenie rachunkuikonka pdf
  Odwołanie zgody na obciążenie rachunkuikonka pdf
  Partycypacja
  Oferta na nabycie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnegoikonka pdf
  Oświadczenie o akceptacji stanu technicznego lokaluikonka pdf
  Oświadczenie o akceptacji warunków postępowania przetargowegoikonka pdf
  Regulamin naboru osób chętnych do zawarcia ze Szczecińskim TBS umowy w sprawie partycypacjiikonka pdf
  Warunki najmu (progi dochodowe itp.)ikonka pdf
  Wniosek o zawarcie umowy w sprawie nabycia partycypacjiikonka pdf
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowychikonka pdf
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Licznik odwiedzin strony

Dziś 64
Ogółem317463