• image
 • image
 • image
 • image

a glowka RPO nowa 01a glowka RPO nowa 02a glowka RPO nowa 03

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Rewitalizacja razem


Rewitalizacja RAZEM to program rewitalizacji kwartału 23 w śródmieściu Szczecina. Szeroko zakrojone przedsięwzięcie, którego koszt całkowity szacowany jest na 23,3 mln zł zakończyć ma się do 2016 roku. Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w pierwszej połowie czerwca 2012 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Jest to wspólne przedsięwzięcie Szczecińskiego TBS, Gminy Miasta Szczecin oraz wspólnot mieszkaniowych funkcjonujących na tym obszarze.

Na przedsięwzięcie Rewitalizacja RAZEM składa się:

 • Slajd01
 • siedem projektów wspólnot mieszkaniowych (łączny koszt 3,8 mln zł)
 • trzy projekty Szczecińskiego TBS (łączny koszt 19,5 mln zł); dwa projekty z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, trzeci planowany bez dofinansowania
 • działania społeczne Gminy Miasto Szczecin.

Działania wszystkich partnerów przedsięwzięcia Rewitalizacja RAZEM przyniosą wzmocniony efekt, który będzie bardziej widoczny w skali Śródmieścia. 

Zamieszczona obok prezentacja przedstawia przedsięwzięcie w skrótowej formie.