Rewitalizacja „Bliżej przestrzeni 2016–2022” – Kwartał 36

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kwartał 36 to obszar, ograniczony ulicami Andrzeja Małkowskiego, księcia Bogusława X, Bohaterów Getta Warszawskiego i Królowej Jadwigi. W tym kwartale skupiono się na termomodernizacji kamienic wykonanej w ramach międzynarodowego programu RegenLink. 
 

blizej przestrzeni stbs 01

Jakie były początki?

Prace termomodernizacyjne w Kwartale nr 36 realizowane były w dwóch etapach:

1. realizacja zadań w ramach „Projektu Demonstracyjnego REGEN LINK” przy udziale dofinansowania z Unii Europejskiej (2000–2004); Projekt demonstracyjny zwany „Regen-Link” realizowany był w ramach specjalnego programu na rzecz Badań i Rozwoju Technologicznego w celu wykazania możliwości współpracy w ramach projektu – Energia, Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój. Stronami umowy na realizację Projektu była Wspólnota Europejska oraz organizacje ośmiu krajów europejskich. Szczecińskie TBS w ramach zawartej umowy realizowało program pod nazwą „TERMOPOL”.

2. kontynuacja termomodernizacji kwartału ze środków krajowych.


Jakie cele?

1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska (likwidacja pieców węglowych);
2. Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych;
3. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania (ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz wymianę stolarki okiennej);
4. Podwyższenie standardu mieszkań (wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz wymianę stolarki okiennej);
5. Poprawa estetyki budynków i otoczenia (remonty elewacji frontowych wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych, wykonanie elementów zagospodarowania terenu);
6. Uzyskanie nowych zasobów mieszkaniowych (adaptacja poddaszy na lokale mieszkalne).

 

Sposób realizacji?

Działania termomodernizacyjne i remontowe, które nastąpiły po realizacji projektu w ramach projektu REGEN LINK, były twórczym rozwinięciem idei tego projektu. Budynki, w miarę możliwości finansowych, są sukcesywnie remontowane i ocieplane, istniejące mieszkania modernizowane (budowa łazienek), powstają nowe mieszkania na poddaszach, sukcesywnie następuje porządkowanie zagospodarowania terenu.


Zróżnicowane finansowanie

W ramach REGEN LINK każdy z Partnerów otrzymał dotację w wysokości ok. 30% kosztów kwalifikowanych swojego projektu.

Pozostałe działania termomodernizacyjne były finansowane ze środków własnych Szczecińskiego TBS, środków z budżetu Gminy (program Nasz Dom), środków wspólnot mieszkaniowych oraz kredytów termomodernizacyjnych z premiami.


Czy osiągnięto założone cele?

Efekty projektu Termopol zostały zweryfikowane, zmierzone i ocenione. Na efekt modernizacji całego kwartału trzeba będzie zaczekać – będzie on zależał od możliwości kredytowych i aktywności wspólnot mieszkaniowych w budynkach frontowych kwartału.

 

  • blizej-przestrzeni-stbs-01
  • blizej-przestrzeni-stbs-02
  • blizej-przestrzeni-stbs-03
  • blizej-przestrzeni-stbs-04
  • blizej-przestrzeni-stbs-05
  • blizej-przestrzeni-stbs-06
  • blizej-przestrzeni-stbs-07
 

Badanie ankietowe

STBS kwartal 36 logo biale 1Szczecińskie TBS realizację programu Rewitalizacja „Bliżej przestrzeni 2016–2022” na obszarze kwartału 36 w centrum Szczecina, podzieliło na kilka etapów. Pierwszym etapem przygotowań było badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców i użytkowników kwartału. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis wynikówe badania. 

Kontynuowane przez Szczecińskie TBS działania, które na terenie kwartału 36 będą się odbywać w ramach programu Rewitalizacja „Bliżej przestrzeni 2016–2022”, mają służyć korzystającym z tej przestrzeni, czyli mieszkańcom oraz innym osobom, których codzienne życie jest związane z tym miejscem. Zmiany te nie mogą odbywać się bez ich udziału. Dlatego Szczecińskie TBS zaprosiło mieszkańców i użytkowników nieruchomości w kwartle 36 do aktywnego udziału w procesie inwestycyjnym już na etapie przygotowań, choć aktywna wspólpraca jest przewidziana również w dalszych etapach jego realizacji. Szczególnie istotne było zebranie uwag i opinii, które użytkownicy i mieszkańcy kwartału mogli przekazać w rozprowadzonych wśród nich ankietach.

Badanie ankietowe odbywało się w dniach 18–29 kwietnia 2016 r. Szczecińskie TBS dostarczyło mieszkańcom i użytkownikom nieruchomości 467 ankiet, które szczegółowo pytały o dotychczasowy sposób korzystania z przestrzeni wspólnych, a także o największe bolączki i propozycje zmian. Wypełnione ankiety przekazali w większości mieszkańcy kwartału (95 proc. wypełnionych ankiet) w wieku średnim i starsze (81 proc. ankiet).

Z analizy udzielonych przez ankietowanych odpowiedzi wynika, że mieszkańcy cenią sobie kwartał jako miejsce do życia. Szczególnie ważnym aspektem jest jego usytuowanie w centrum, a także, choć w zdecydowanie mniejszym zakresie, więzi międzysąsiedzkie.Pomimo że ponad połowa ankietowanych deklaruje częste użytkowanie wnętrza kwartału, niespełna 10 proc. osób wskazuje na sposób korzystania, który budować może relacje międzyludzkie (spotkanie z sąsiadami, spędzanie czasu na terenie zielonym, aktywność z dziećmi) jednocześnie podkreśla się, że obok zaniedbanych budynków i otoczenia, brak miejsc do wypoczynku, wspólnych spotkań i placu zabaw stanowi największą wadę mieszkania w obrębie kwartału (łącznie 40 proc. ankietowanych).

Oczekiwane przez ankietowanych mieszkańców zmiany, które miałaby przynieść rewitalizacja to przede wszystkim stworzenie wyodrębnionych miejsc wypoczynku w otoczeniu zieleni, placu zabaw i miejsc do aktywnego spędzania czasu (miejsca do ćwiczeń, organizacji imprez takich jak pchli targ, podwórkowych festynów, klubu osiedlowego) – liczy na to aż 77% ankietowanych. Sygnalizowana jest również problematyka poprawy jakości miejsc składowania odpadów i związane z tym powstanie zadaszonych, dyskretnych wiat śmietnikowych, które nie kolidowałyby z możliwością spędzania wolnego czasu we wnętrzu kwartału.

Ważnym elementem zmian powinno być rozwiązanie problemu parkowania samochodów. Z jednej strony najwięcej, bo ponad 52 proc. respondentów zwróciło uwagę na problemy z miejscem do parkowania wewnątrz kwartału (wynikające między innymi z korzystania z wolnych miejsc przez „obce” samochody), co przełożyło się na postulowanie przez 15 proc. respondentów stworzenia większej ilości miejsc. Z drugiej strony parkujące we wnętrzu samochody postrzegane są jako element zniechęcający do korzystania z podwórek w ogóle i jako największa (obok zaniedbanego otoczenia pozbawionego miejsc do wypoczynku) wada mieszkania w obrębie kwartału – skarżīło się na to 16 proc. ankietowanych. Połowa respondentów zainteresowana jest skorzystaniem z płatnych miejsc garażowych w obrębie kwartału, przy umiarkowanej opłacie (do 100 zł – 33 proc., do 150 zł – kolejnych 19 proc.).

 Z badania wynika więc jasno, że oczekiwane przez mieszkańców zmiany skoncentrowane są na uwolnieniu przestrzeni wewnątrz kwartału dla potrzeb aktywności, które przyczynią się do stworzenia możliwości wypoczynku i budowania więzi międzysąsiedzkich, jednak nie może odbyć się to kosztem miejsc parkingowych, na które istnieje duże zapotrzebowanie.

Badanie ankietowe potwierdziło główne zamierzenia programu Rewitalizacja „Bliżej przestrzeni 2016–2022”, jakim jest stworzenie wspólnie z mieszkańcami i użytkownikami przyjaznej przestrzeni, z której w zróżnicowany sposób korzystać będą różne grupy. Szczecińskie TBS tradycyjnie stawiać będzie na wysoki standard użytkowy i architektoniczny planowanych działań inwestycyjnych. Służyć temu będzie, między innymi, konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zabudowy wnętrza kwartału 36, który zostanie wkrótce zorganizowany. Liczymy, że projekt i jego autorski charakter przyczynią się do powstania miejsca wyjątkowego i przyjaznego mieszkańcom.

  • STBS_kwartal_36_logo-biale_1
  • kwartal_36_04DS0687_o
  • mapka_kwartalu_36

 

Zachęcamy do pobrania Folderu informacyjnego na temat programu Rewitalizacja „Bliżej przestrzeni 2016–2022”:

 

Załączniki:
Pobierz plik (STBA_kwartal_36_folder_2016-04-12_o.pdf)Program Rewitalizacja \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\[ ]4210 kB2017-08-21 11:34

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.