Kwartał Turzyński nr 27

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kwartał nr 27 ograniczony ulicami Bolesława Śmiałego, Karola Chodkiewicza, Pocztową i Piotra Ściegiennego.

kw27 z lotu ptaka


Jakie były początki?

Prace nad renowacją kompleksową kwartału nr 27 trwały w Urzędzie Miejskim od 1992 roku. W 1993 roku stworzono pierwsze zarysy długofalowego i złożonego procesu renowacji kompleksowej (jego projekt otrzymał nagrodę Związku Miast Polskich).

Projekt renowacji kompleksowej kwartału nr 27 zyskał uznanie wielu innych miast w Polsce, które wówczas przymierzały się do podobnych działań i później często korzystały ze szczecińskich doświadczeń.


Założone cele?

Do podstawowych celów działań renowacyjnych należą:

 1. społeczne – poprawa zamieszkiwania na tym obszarze, zmniejszenie gęstości zaludnienia, zmiana i zrównoważenie struktury społecznej Śródmieścia,
 2. techniczne – poprawa stanu technicznego budynków i otoczenia,
 3. kulturowe – zachowanie historycznych walorów urbanistycznych i architektonicznych śródmieścia Szczecina,
 4. miastotwórcze – ocalenie od dewastacji centrum miasta i przywrócenie mu właściwych funkcji,
 5. ekologiczne – wprowadzanie nowoczesnych technologii uwzględniających zagadnienia ekologiczne, szczególnie w aspekcie sposobu ogrzewania oraz oszczędności energii i wody.


Kompozycja przestrzenna

Kompozycja renowacji kwartału opiera się na podziale na dwa zielone dziedzińce z miejscami zabaw dla dzieci i rekreacji dla starszych mieszkańców. Podział ten osiągnięto przez zorganizowanie przejścia przez kwartał z ulicy Bolesława Śmiałego na ulicę Pocztową. Obudowę pasażu tworzą dwa ciągi zmodernizowanych budynków oficynowych.

Budynki oficynowe były skracane i gruntownie przebudowywane, aby uzyskać dobre nasłonecznienie oraz zlikwidować mieszkania z przejściowymi pokojami.


Co na to konserwator?

Kwartał nr 27 znajduje się w strefie A ochrony historycznej struktury przestrzennej. Jest więc obowiązek zachowania przestrzennego charakteru tego zespołu urbanistycznego; utrzymania zwartości zabudowy pierzejowej, wysokości i kubatury budynków, geometrii dachów, utrzymania przedogródków. Wewnątrz kwartału zostały też zachowane trzy niewielkie budynki dawnych stajni – obecnie dwa zaadaptowano na lokale użytkowe, a jeden na mieszkanie.

Elewacje frontowe remontuje się zachowując detale decydujące o wyjątkowości i wieku tych kamienic, mimo że przysparza to wielu problemów technicznych np. ocieplenie ściany elewacyjnej musi być wykonane od wewnątrz budynku.

W miarę możliwości zachowano posadzki w pomieszczeniach bramowych oraz ornamenty dekorujące sufity i ściany mieszkań.


Jaki standard mieszkań?

Wszystkie mieszkania są wyposażone w łazienki, wentylację mechaniczną, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z sieci miejskiej oraz są prawidłowo nasłonecznione. Zastosowano wyłącznie drewnianą stolarkę okienną oraz ekologiczne materiały wykończeniowe.


Czy pamiętano o ekologii?

Wszystkie budynki zostały ocieplone i wyposażone w energooszczędne okna i szyby.
Centralne ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej są częściowe wspomagane przez kolektory słoneczne zainstalowane na dachu jednej z oficyn.
Na niektóre działania z zakresu ekologii i urządzenia przynoszące oszczędność zużycia wody i energii Urząd Miejski uzyskał dofinansowanie od rządu Holandii współpracując z Fundacją na rzecz Ekologicznego Budownictwa WOON/ENERGIE z Goudy oraz zespołem naukowców z Politechniki Szczecińskiej.


Zróżnicowane finansowanie

Renowacje pierwszych kamienic przebiegały w odmiennej od dzisiejszej sytuacji prawnej i finansowej; były finansowane wyłącznie ze środków budżetu miasta.

Po wejściu w życie ustawy o własności lokali (współfinansowanie renowacji części wspólnych przez właścicieli lokali) i ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (możliwość zaciągania preferencyjnych kredytów z KFM przez towarzystwa budownictwa społecznego) władze samorządowe przekazały Szczecińskiemu TBS nieruchomości znajdujące się w tym kwartale z zadaniem kontynuowania przedsięwzięcia w nowym systemie finansowym.


Efekty – czy osiągnięto założone cele?

Przed rozpoczęciem renowacji w kwartale zamieszkiwało 40 właścicieli lokali oraz 352 najemców w 336 lokalach. Często były to mieszkanie wspólne, bez łazienek, bez toalet, z pokojami w układzie amfiladowym, z ogrzewaniem piecowym, z podwórkami „studniami”.

Po ukończeniu renowacji kwartału liczba wszystkich wyremontowanych i zmodernizowanych, pełnostandardowych mieszkań wynosi 359. Zlikwidowane zostały podwórka-studnie, powstały dwa zielone dziedzińce – z placami zabaw oraz możliwością rekreacji i integracji mieszkańców.

Renowacja kwartału została zakończona – jest sukcesem nie tylko w skali miasta. Osiągnięte zostały cele ochrony wartości historycznych, architektonicznych, ekologicznych. Za sukces można tez uznać montaż finansowy (spłata kredytów kfm-owskich z opłat czynszowych najemców), chociaż to równocześnie oznacza niemożność pozostania w kwartale rodzin o słabej kondycji finansowej.

 

 • kamienice-kw27-1
 • kamienice-kw27-4
 • kamienice-kw27-5
 • kw-27-detal-01
 • kw27-podworko-4
 • kw27-z-lotu-ptaka

 

Bolesława Śmiałego 12

 • Boleslawa_Smialego_12-1
 • Boleslawa_Smialego_12-10
 • Boleslawa_Smialego_12-11
 • Boleslawa_Smialego_12-12
 • Boleslawa_Smialego_12-13
 • Boleslawa_Smialego_12-14
 • Boleslawa_Smialego_12-15
 • Boleslawa_Smialego_12-16
 • Boleslawa_Smialego_12-17
 • Boleslawa_Smialego_12-18
 • Boleslawa_Smialego_12-2
 • Boleslawa_Smialego_12-20
 • Boleslawa_Smialego_12-3
 • Boleslawa_Smialego_12-4
 • Boleslawa_Smialego_12-5
 • Boleslawa_Smialego_12-6
 • Boleslawa_Smialego_12-8
 • Boleslawa_Smialego_12-9

Bolesława Śmiałego 13

 • Boleslawa_Smialego_13-10
 • Boleslawa_Smialego_13-3
 • Boleslawa_Smialego_13-4
 • Boleslawa_Smialego_13-5
 • Boleslawa_Smialego_13-7
 • Boleslawa_Smialego_13-8

Bolesława Śmiałego 14

 • Boleslawa_Smialego_14-10
 • Boleslawa_Smialego_14-11
 • Boleslawa_Smialego_14-3
 • Boleslawa_Smialego_14-5
 • Boleslawa_Smialego_14-7
 • Boleslawa_Smialego_14-9

Piotra Ściegiennego 58

 • Sciegiennego_58-1
 • Sciegiennego_58-3
 • Sciegiennego_58-4
 • Sciegiennego_58-5
 • Sciegiennego_58-6
 • Sciegiennego_58-8

Piotra Ściegiennego 59

 • Sciegiennego_59-1
 • Sciegiennego_59-10
 • Sciegiennego_59-11
 • Sciegiennego_59-13
 • Sciegiennego_59-15
 • Sciegiennego_59-2
 • Sciegiennego_59-3
 • Sciegiennego_59-4
 • Sciegiennego_59-5
 • Sciegiennego_59-6
 • Sciegiennego_59-7
 • Sciegiennego_59-9

Pocztowa 25

 • Pocztowa_25-10
 • Pocztowa_25-11
 • Pocztowa_25-12
 • Pocztowa_25-13
 • Pocztowa_25-16
 • Pocztowa_25-17
 • Pocztowa_25-18
 • Pocztowa_25-19
 • Pocztowa_25-2
 • Pocztowa_25-20
 • Pocztowa_25-24
 • Pocztowa_25-25
 • Pocztowa_25-26
 • Pocztowa_25-28
 • Pocztowa_25-29
 • Pocztowa_25-3
 • Pocztowa_25-30
 • Pocztowa_25-31
 • Pocztowa_25-32
 • Pocztowa_25-33
 • Pocztowa_25-4
 • Pocztowa_25-5
 • Pocztowa_25-7
 • Pocztowa_25-9

Pocztowa 26

 • Pocztowa_26-1
 • Pocztowa_26-10
 • Pocztowa_26-11
 • Pocztowa_26-12
 • Pocztowa_26-13
 • Pocztowa_26-2
 • Pocztowa_26-4
 • Pocztowa_26-5
 • Pocztowa_26-6
 • Pocztowa_26-7
 • Pocztowa_26-8
 • Pocztowa_26-9

Pocztowa 27

 • Pocztowa_27-1
 • Pocztowa_27-10
 • Pocztowa_27-11
 • Pocztowa_27-13
 • Pocztowa_27-16
 • Pocztowa_27-17
 • Pocztowa_27-3
 • Pocztowa_27-5
 • Pocztowa_27-6
 • Pocztowa_27-7
 • Pocztowa_27-8
 • Pocztowa_27-9

Pocztowa 28

 • Pocztowa_28-1
 • Pocztowa_28-10
 • Pocztowa_28-11
 • Pocztowa_28-12
 • Pocztowa_28-2
 • Pocztowa_28-3
 • Pocztowa_28-4
 • Pocztowa_28-5
 • Pocztowa_28-6
 • Pocztowa_28-7
 • Pocztowa_28-8
 • Pocztowa_28-9

Dziedzińce

 • Kwartal_27_dziedziniec_A-1
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-10
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-11
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-12
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-13
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-14
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-15
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-16
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-17
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-18
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-19
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-2
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-20
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-21
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-22
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-23
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-24
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-25
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-26
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-27
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-28
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-29
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-3
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-30
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-31
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-32
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-33
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-34
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-35
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-36
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-37
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-38
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-39
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-4
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-40
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-41
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-42
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-5
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-6
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-7
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-8
 • Kwartal_27_dziedziniec_A-9
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-1
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-10
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-11
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-12
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-13
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-14
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-15
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-16
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-17
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-18
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-19
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-2
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-20
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-21
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-22
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-23
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-24
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-25
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-26
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-27
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-28
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-29
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-3
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-30
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-32
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-33
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-34
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-35
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-36
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-37
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-38
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-39
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-4
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-40
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-41
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-42
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-43
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-44
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-45
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-46
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-47
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-48
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-49
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-5
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-6
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-7
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-8
 • Kwartal_27_dziedziniec_B-9

 

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.