ZARZĄDZAMY

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Od wielu lat Szczecińskie TBS zarządza własnymi budynkami i osiedlami oraz nieruchomościami gminnymi. Zarządzamy blisko 16,5 tys. mieszkań i lokali użytkowych. Świadczymy usługi zarządzania dla ok. 600 wspólnot mieszkaniowych.

 

zarzadzanie

 


Zarządzając nieruchomościami stawiamy sobie za cel satysfakcję mieszkańców, ich wygodę i bezpieczeństwo.

Dbamy o dobry stan techniczny nieruchomości. Zajmujemy się konserwacją techniczną, wykonujemy drobne naprawy, organizujemy remonty, zawieramy umowy z dostawcami prądu, ciepła, wywozu nieczystości i innych. Stosujemy najwyższe standardy wypracowane w tej branży i stale doskonalimy system zarządzania jakością. Zdobyte doświadczenie sprawia, że zadanie zarządzania nieruchomościami powierzyło nam blisko 600 wspólnot mieszkaniowych.

 

Wspólnoty zainteresowane współpracą ze Szczecińskim TBS zapraszamy do kontaktu:

Rejon Lewobrzeże

 • Małgorzata Roguska, tel.91 430 91 06
 • Paweł Iwańczak, tel.91 430 91 07
 • Paweł Kubiak, tel.91 430 91 68
 • Marcin Zarosa, tel.91 430 91 47

Rejon Prawobrzeże

 • Agnieszka Sidorowicz, tel.91 461 36 92 wew. 157
 • Marek Gawdziński, tel.91 461 36 92 wew. 126 

 


NIERUCHOMOŚCI WŁASNE | WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE | NIERUCHOMOŚCI GMINNE 

 

 

Zarządzanie budynkami i osiedlami Szczecińskiego TBS

Gmina Miasto Szczecin sukcesywnie przekazywała na własność Szczecińskiemu TBS lokale komunalne oraz udziały w nieruchomościach wspólnych. Zmiany własnościowe dotyczyły głównie nieruchomości w Śródmieściu wraz z prawem własności lub wieczystego użytkowania gruntów.

Jakie są konsekwencje zmiany przeniesienia własności z gminy na spółkę? Szczecińskie TBS zarządza swoimi zasobami w przekazanych na własność kwartałach, przy czym nie ma pełnej swobody dysponowania nimi. W wyniku cesji umów nie mogą być bowiem naruszone prawa dotychczasowych najemców i dzierżawców, ani zmienione warunki zawartych wcześniej umów między Gminą Szczecin a najemcami, w tym także nie mogą być zmienione zasady ustalania czynszu najmu. Szczecińskie TBS zobowiązane jest zbywać swoje nieruchomości na rzecz najemców na takich samych zasadach, jakie obowiązują w odniesieniu do zasobu komunalnego. Ze swej strony Miasto Szczecin zobowiązało się w „Polityce Mieszkaniowej Miasta Szczecina” (dokumencie uchwalonym przez Radę Miasta Szczecina) zasilać Szczecińskie TBS w środki finansowe na remonty budynków, co jest równoznaczne z partycypowaniem w kosztach tych inwestycji.

Oprócz budynków położonych w kwartałach śródmiejskich Szczecińskie TBS zarządza własnymi budynkami, powstałymi w wyniku dotychczasowej działalności inwestycyjnej. Są to nowo wybudowane osiedla i samodzielne budynki położone w różnych częściach miasta.

 

 • Chodkiewicza_8-9_IMG_0731_k
 • Fregaty-f
 • Golisza-1
 • Koscielna-3
 • Nad_Rudzianka_1
 • Osiedle_Brzozowy_Zakatek-12
 • Osiedle_Na_Gorce-20
 • Osiedle_Pod_Klonami-15
 • Ostrowska
 • Sowinskiego-f
 • Wankowicza-plac-zabaw_1
 • iwaszkiewicza-2
 • nad_plonia_f
 • sienno
 • stbs-przy-parku-5
 • wrzosowe_wzgorze

Kliknij, aby zobaczyć wszystkie osiedla i budynki Szczecińskiego TBS


 

Wspólnoty mieszkaniowe

Zarzadzanie i administrowanie nieruchomościami to dziedzina wymagająca odpowiedniej wiedzy, umiejętności i sprawnego zorganizowania pracy.


Szczeciński TBS na rynku usług zarzadzania i administrowania nieruchomościami działa od stycznia 1997 r. Przygotowanie zawodowe i doświadczenie naszych pracowników oraz posiadane przez nich licencje zawodowe zarządców nieruchomości – to gwarancja sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków. 

Właścicieli nieruchomości, szukających doświadczonego i sprawnego podmiotu zarządzającego nieruchomościami zachęcamy do współpracy ze Szczecińskim TBS. W ramach zarzadzania wykonujemy czynności zapewniające właściwą eksploatację Państwa nieruchomości i utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

1) reprezentowanie wspólnoty w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością,
2) prowadzenie dokumentacji wspólnoty,
3) obsługa finansowo-księgowa wspólnoty,
4) obsługa eksploatacyjna nieruchomości.
5) przygotowywanie i nadzorowanie remontów oraz modernizacji nieruchomości wspólnej,
6) występowanie do właścicieli lokali o umożliwienie wstępu do ich lokalu kiedy okaże się to konieczne dla właściwej realizacji niniejszej umowy oraz w sytuacjach, o których mowa jest w ustawie o własności lokali,
7) dokonywanie czynności windykacyjnych.

Ponadto proponujemy podjęcie działań zwiększających wartość rynkową Państwa nieruchomości. W wielu zarządzanych przez nas wspólnotach wykonaliśmy renowacje budynków przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finasowania. Pomagamy w pozyskaniu atrakcyjnych środków finansowych na modernizacje nieruchomości, w tym także środków z programów unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Inicjatywa Jessica itp.).


 Wspólnoty Mieszkaniowe to Małe Ojczyzny, które – jeśli są zadbane – mogą przynosić wiele satysfakcji właścicielom i mieszkańcom miasta

Wspólnoty mieszkaniowe mogą też korzystać z licznych programów, które są do nich adresowane. Przykładem jest program Zielone Podwórka Szczecina, w ramach którego Gmina Szczecin dofinansowuje w znacznym zakresie prace związane z zagospodarowaniem terenów przy budynkach. W wyniku umiejętnego wykorzystania pieniędzy dostępnych w tym programie, wiele wspólnot przekształciło swoje podwórka w enklawy zieleni, ogniskujące życie mieszkańców.  

 

Naszym celem jest spełnienie wymagań i oczekiwań właścicieli budynków.
Powierzając nam swoją nieruchomość, możecie być Państwo pewni, że dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Waszym oczekiwaniom.

Na zdjęciach prezentujemy efekty przeprowadzonych działań renowacyjnych.

 

Original Image po
Modified Image przed
Original Image po
Modified Image przed
Original Image po
Modified Image przed
Original Image po
Modified Image przed
Original Image po
Modified Image przed
Original Image po
Modified Image przed

 


 

Gminny zasób mieszkaniowy

Szczecińskie TBS zarządza komunalnym zasobem budynków i lokali w części Śródmieścia Szczecina. Rejon ten obejmuje kwartały oznaczone numerami 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44 oraz kwartał Stare Miasto, w których nieruchomości budynkowe, lokalowe oraz udziały w nieruchomościach wspólnych pozostają własnością Gminy Szczecin. Zakres zadań powierzonych do wykonywania oraz zasady ich realizacji zostały określone w porozumieniach pomiędzy Gminą Szczecin a Szczecińskim TBS.

 

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku w zarządzie Szczecińskiego TBS znajdowało się 2562 komunalnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 132 575 m² oraz 221 komunalnych lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 26 125 m² oraz 502 garaże o łącznej powierzchni 8218 m².

 

Do obowiązków Szczecińskiego TBS należy zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz przyległymi terenami, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • utrzymania należytego stanu technicznego zasobów, urządzeń komunalnych i terenów zielonych poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej i prowadzenie drobnych napraw
 • organizowania i prowadzenia w komunalnym zasobie mieszkaniowym remontów bieżących, zgodnie z zatwierdzonym przez Gminę Szczecin planem
 • zawierania umów na bieżącą konserwację techniczną instalacji c.o. i c.w., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, domofonowej, anten zbiorczych i innej oraz ich organizowanie i prowadzenie
 • zawierania umów na dostawę energii elektrycznej, usuwania nieczystości stałych, dostawy energii cieplnej, dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków, usług kominiarskich i innych niezbędnych a wynikających z bieżącej działalności
 • przygotowania dokumentacji dotyczącej konieczności przeprowadzania rozbiórek budynków, obiektów oraz wykonywanie wyburzeń budynków, obiektów przeznaczonych do rozbiórki
 • reprezentowania interesów Gminy Szczecin jako członka wspólnot mieszkaniowych w zarządzanych zasobach oraz składanie oświadczeń woli w jego imieniu i na jego rzecz
 • wykonywania czynności prawnych związanych z zarządzaniem zasobami.

 

Istotną częścią działalności Szczecińskiego TBS jest gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi gminy w ramach wymienionego wyżej porozumienia.

Szczecińskie TBS na mocy udzielonych pełnomocnictw zawiera umowy najmu lokali mieszkalnego z osobami wskazanymi przez gminę bądź wyłonionymi w drodze przetargu w przypadku najmu lokali użytkowych. Ponadto w ramach zarządzanego mienia komunalnego spółka współuczestniczy w tworzeniu programów mieszkaniowych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy osobom starszym oraz wymagającym wsparcia. W ramach modernizacji i remontów kompleksowych Szczecińskie TBS zajmuje się przebudową rozbudową istniejących budynków oraz ich termomodernizacją.

 

 

 

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.