Wyniki konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zgodnie z informacją podaną w ogłoszeniu Konkurs – Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie (kliknij tutaj by sprawdzić szczegóły), w piątek, 23 kwietnia 2021 r. o godz. 13, zostały podane do wiadomości wyniki konkursu.

Zamawiający (Szczecińskie TBS sp. z o.o.) informuje o przyznanych nagrodach w konkursie:

 • I nagroda – Studio A4 Spółka Projektowa z o.o., Szczecin
  Opinia sądu konkursowego:
  Pierwszą nagrodę przyznaje się za synergię działań w kształtowaniu przestrzeni eksponujących i odtwarzających wartości kulturowe i tożsamość dziedzictwa urbanistycznego Starego Dąbia oraz wysoką jakość zagospodarowania przestrzeni i programu funkcjonalnego, zgodnego ze współczesnymi oczekiwaniami społecznymi. W pracy w optymalny sposób wykazano potencjał rewitalizacji starego miasta poprzez działania urbanistyczne i architektoniczne tworzące atrakcyjną ofertę inwestycyjną i uwzględniająca ekonomiczne aspekty rozwoju obszaru. Przedstawione rozwiązania zarówno w skali całościowego układu przestrzennego jak i wytycznych dla szczegółowych rozwiązań architektury i przestrzeni publicznych, cechuje szczególna dbałość o utrwalenie wartości kulturowych i genius locci Starego Dąbia uwzględniając równocześnie uwarunkowania wynikające z ochrony społecznych wartości zabudowy istniejącej. Przykładem takich rozwiązań jest zarówno propozycja utworzenia nowego wnętrza urbanistycznego przestrzeni publicznej w kwartale ulic Anieli Krzywoń, Emilii Gierczak, Mierniczej i Dziennikarskiej przy równoczesnym odtworzeniu historycznych pierzei tych ulic, propozycja dotycząca oznaczeniu w przestrzeni staromiejskiej historycznego przebiegu murów obronnych jak i koncepcja zagospodarowania kwartałów zabudowy w rejonie ulic Oficerskiej, MIerniczej, Cichej, Lekarskiej i Anieli Krzywoń. Proponowana forma nowej zabudowy na tych terenach jest oryginalną i nowatorska próbą redefiniowania historycznego układu oficynowego wnętrz miejskich kwartałów tworzącą unikalny nastrój współczesnej architektury mieszkaniowej w strefach zabytkowych.
  Podkreślenia wymaga, że zaproponowane rozwiązanie zabudowy oficynowej wewnątrz kwartału wychodzi na przeciw idei ścisłego współdziałania wszystkich gestorów terenów na  rzecz jak najwyższej jakości rozwiązań funkcjonalnych i jakości rewitalizowanych przestrzeni kwartałów.

  Zalecenia pokonkursowe
  Wysoko oceniając zaproponowaną zasadę kształtowania oficyn zaleca się zrewidowanie zaproponowanego rozwiązania pod kątem możliwości usamodzielnienia obiektów stanowiących własności różnych inwestorów oraz zwiększania prywatności poszczególnych mieszkań. Zaproponowana duża intensywność zabudowy oficynowej, przekraczająca planowaną przez
  Zamawiającego pozostawia pewne pole swobody do wprowadzania zalecanych korekt.
  Przedmiotem szczególnego namysłu powinna być także możliwość niezależnej lub etapowej realizacji poszczególnych zadań właścicielskich przy utrzymaniu zilustrowanego efektu i nastroju wnętrza kwartału.
  • DABIE-PLANSZA-1
  • DABIE-PLANSZA-2
  • DABIE-PLANSZA-3
 • II nagroda – DOMINO grupa architektoniczna Wojciech Dunaj, Szczecin
  Opinia sądu konkursowego:
  Nagrodę przyznano za spójną, racjonalną i dojrzałą estetycznie wizję zabudowy w obszarach nr 2 i 3. Propozycje rewitalizacji i przekształceń pierzei wokół obu kwartałów wykazują interesują różnorodność i dbałość o detal. Koncepcja zabudowy wnętrza kwartału ner 2, choć ekonomicznie racjonalna nie jest spójna z historią i charakterem obrzeżnej, z której wynika zdaniem Sądu potrzeba większego rozdrobnienia.
  W zakresie koncepcji urbanistycznej obszaru nr 1 doceniono propozycję odtworzenia kwartałowej zabudowy w centrum obszaru. Wątpliwości budzi forma zabudowy na boisku szkoły, a także zbyt automatyczne  powielenie typu zabudowy ulicy Dziennikarskiej dalej wzdłuż ulicy Ustki i ciągnące się aż za oś ulic Anieli Krzywoń i Mianowskiego, która powinna być zamknięta obiektem o indywidualnym charakterze.
  • PLANSZA-1
  • PLANSZA-2
  • PLANSZA-3
 • III nagroda – BRIC ARCHITEKCI sp. z o.o., Warszawa
  Opinia sądu konkursowego:
  Nagrodę przyznani za klarowną wizję kształtowania staromiejskiego układu urbanistycznego nawiązującą do tożsamości kulturowej Dąbia. Wątpliwości budzi wprowadzenie nowych przestrzeni publicznych nie będących elementami historycznego układu miasta, w szczególności nowego „Placu przy Szkole” oraz gabaryt i forma obiektu proponowanego u zbiegu ulic Mierniczej i Anieli Krzywoń w miejscu obecnego boiska.
  Propozycja kształtowania zabudowy obrzeżnej kwartałów przekonuje wyważonymi proporcjami i sposobem wkomponowania w pierzeje, w sposób harmonizujący z istniejącą zabudową. Jako pozytywna została zauważona próba wprowadzenia zabudowy do wnętrza kwartału pomiędzy ulicami Mierniczą i Lekarską. Wątpliwości budzi jednak forma oraz relacje proponowanej zabudowy w stosunku do obrzeżnej zabudowy kwartału.
  • PLANSZA-1
  • PLANSZA-2
  • PLANSZA-3
 • wyróżnienie – Pracownia Projektowa „ATRIUM” sp. z o.o., Szczecin
  Opinia sądu konkursowego:
  Wyróżnienie przyznano za podporządkowanie koncepcji projektowej idei nawiązania do powojennych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych Starego Dąbia włączając w to kwestie dotyczące zmian klimatycznych, demograficznych oraz zmieniających się potrzeb współczesnego społeczeństwa. Szeroki zakres zagadnień rewitalizacyjnych, a także staranne opracowanie obszaru rzeki Płoni, stanowią ważny materiał do dalszych analiz i dyskusji związanych z przekształceniami i rewitalizacją tego obszaru.
  • plansze-dabie_Strona_1
  • plansze-dabie_Strona_2
  • plansze-dabie_Strona_3
 • wyróżnienie – HABITAT Architekci sp. z o.o., Poznań
  Opinia sądu konkursowego:
  Prawidłowe uczytelnienie geometrii układu urbanistycznego Starego Miasta Dąbie i zamknięcie perspektywy wyznaczonej przez ul. Anieli Krzywoń.
  • CZESC-REALIZACYJNA_PLANSZA-1_100X70
  • CZESC-REALIZACYJNA_PLANSZA-2_100X70
  • CZESC-STUDIALNA_PLANSZA-1_100X70

Pozostałe prace nadesłane na konkurs:

 • Gabriela Talarek Porta – PP sp. z o.o. sp. k., Szczecin
  • PLANSZA-1
  • PLANSZA-2
  • PLANSZA-3
 • Semren & Mansson Poland sp. z o.o., Szczecin
  • PLANSZA---1
  • PLANSZA---2
  • PLANSZA---3
 • JAZ + ARCHITEKCI Żmijewski Jaworski Massé sp. z o.o., Warszawa
  • 231193-1
  • 231193-2
  • 231193-3

Wnioski pokonkursowe

Analiza prac konkursowych w zakresie problematyki sformułowanej w Regulaminie Konkursu Jako zadanie dotyczące ogólnych założeń do rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie (Obszar 1) pozwala na sformułowanie wniosków do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniających proponowane rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne.

Konkurs wykazał potencjał rozwojowy obszaru dla nowych inwestycji przebudowujących historyczną tożsamość układu urbanistycznego Starego Dąbia i równocześnie tworzących nowe wartości przestrzenne i funkcjonalne dla życia społeczności lokalnej.

Rekomenduje się uwzględnienie w mpzp rozwiązań przedstawionych w pracach konkursowych, a zwłaszcza dotyczących:

 • odtworzenia zabudowy definiującej linie historycznych pierzei wnętrz urbanistycznych ulic i placów w centrum obszaru, a zwłaszcza Starego Rynku i ulic Anieli Krzywoń, Emilii Gierczak i Dziennikarskiej.
 • wykorzystania kwartału pomiędzy ulicami Anieli Krzywoń, Emilii Gierczak, Mierniczej i Dziennikarskiej na wielofunkcyjny zespół zabudowy usługowej, biurowej i mieszkaniowej.
 • wytworzenie nowej przestrzeni publicznej placu we wnętrzu ww kwartału i ukształtowanie nowego powiązania pomiędzy tym placem, Starym Rynkiem i przejściem w rejon kościoła.
 • maksymalnego wyeksponowania przestrzennego układu ulic okalających Stare Miasto poprzez nową zabudowę zewnętrznej i wewnętrznej pierzei tej ulicy, w tym zabudowę punktową w rejonie północnym i zabudowę definiującą przestrzeń ulicy w rejonie zachodnim.
 • zlokalizowanie w północnej pierzei Starego Rynku budynku o znaczącej funkcji nawiązującej do roli dawnego ratusza w kompozycji placu, a po północnej stronie ulicy Drukarskiej obiektu wieńczącego kompozycję osi miasta wyznaczoną przez ulice Józefa Malinowskiego i Ustki
 • wypracowanie wspólnej polityki parkingowej dla całości obszaru Starego Miasta Dąbia w celu ograniczenia ilości miejsc parkingowych wymaganych w granicach obszaru staromiejskiego.

Z uwagi na ograniczenia sanitarne dyskusja pokonkursowa odbędzie się drogą elektroniczną, pytania proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godz. 12.

W załązeniu kopia komunikatu o przyznanych nagrodach.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wyniki_konkursu_Dabie_DOC230421-23042021124419.pdf)Wyniki_konkursu_Dabie_DOC230421-23042021124419.pdf[Informacja o przyznanych nagrodach w konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie]30 kB2021-04-23 15:00

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.