Rewitalizacja RAZEM – Kwartał 23

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rewitalizacja RAZEM to program rewitalizacji kwartału 23 w śródmieściu Szczecina. Szeroko zakrojone przedsięwzięcie, którego koszt całkowity wyniósł 23,3 mln zł. Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w pierwszej połowie czerwca 2012 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Program zakończył się w 2016 roku.

O PROJEKCIE  | CELE PROJEKTU  | OPIS PROJEKTU

sl5

 


O projekcie

Rewitalizacja to wspólne przedsięwzięcie Szczecińskiego TBS, Gminy Miasta Szczecin oraz wspólnot mieszkaniowych funkcjonujących na tym obszarze. 

Na przedsięwzięcie Rewitalizacja RAZEM składa się:
○ siedem projektów wspólnot mieszkaniowych (łączny koszt 3,8 mln zł)
○ trzy projekty Szczecińskiego TBS (łączny koszt 19,5 mln zł) – dwa projekty z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, trzeci planowany bez dofinansowania – ze środków własnych Szczecińskiego TBS. 
○ działania społeczne Gminy Miasto Szczecin.

Działania wszystkich partnerów przedsięwzięcia Rewitalizacja RAZEM przyniosą wzmocniony efekt, który będzie bardziej widoczny w skali Śródmieścia. 
Zachęcamy do obejrzenia prezentacji przedstawiającej przedsięwzięcie w skrótowej formie. Kliknij, aby pobrać

 

Cele projektu

1. Podniesienie standardu i jakości życia lokalnej społeczności (poprawa warunków zamieszkiwania, podniesienie standardu mieszkań, poprawa nasłonecznienia, poprawa funkcjonalno – użytkowa wnętrza kwartału, stworzenie warunków do wypoczynku we wnętrzu kwartału, podniesienie estetyki otoczenia, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenie patologii społecznej, ulepszone metody zarządzania),

2. Poprawa stanu technicznego tkanki miejskiej oraz podwyższenie efektywności energetycznej budynków (remonty, modernizacja, termomodernizacja, przebudowy, zagospodarowanie terenu),

3. Działania społeczne oparte o działalność Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego; integracyjne adresowane do wszystkich mieszkańców kwartału oraz pomocowe, adresowane do dzieci z rodzin z problemami, "trudnej" młodzieży oraz wszystkich starszych i niepełnosprawnych lokatorów mieszkań, aktywizacja mieszkańców w zakresie dbałości o najbliższe otoczenie i budynek,

4. Ochrona wartości historycznych i kulturowych, przywrócenie walorów historycznej zabudowy, zwłaszcza w zakresie odnowy elewacji frontowych kamienic na obrzeżach kwartału,

5. Ożywienie gospodarcze – utworzenie usług wzdłuż ciągu pieszego, cykliczne otwarte imprezy o charakterze handlowym typu "pchli targ"), przeciwdziałanie marginalizacji obszaru, uczestnictwo w budowie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

 • kw-23-001
 • kw-23
 • kw23-003
 • kw23-004
 • kw23-005
 • kw23-006
 • kw23-007
 • kw23-008
 • kw23-009
 • kw23-010
 • kw23-4
 • kw23-dom-seniora01

Opis projektów

 

Projekty wspólnot mieszkaniowych:

○ Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 22: 
remont elewacji frontowej kamienicy, ocieplenie ściany tylnej, remont dachu oraz remont prześwitu bramowego.
Realizacja: 2012–2013 r.

○ Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 23:
remont elewacji frontowej oraz ocieplenie ściany tylnej, remont prześwitu bramowego i klatki schodowej.
Realizacja: 2012–2013 r.

○ Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 5 
remont elewacji frontowej oraz prześwitu bramowego kamienicy.
Realizacja – 2013 r.

○ Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej Jadwigi 4: 
remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej, remont prześwitu bramowego, wymianę pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych.
Realizacja: 2012–2013 r.

○ Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej Jadwigi 43: 
remont elewacji frontowej i ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej oraz remont klatki schodowej.
Realizacja: lipiec 2012–2013 r.

○ Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej Jadwigi 44: 
remont elewacji frontowej i ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej i bocznej, remont prześwitu bramowego, remont klatki schodowej oraz remont dachu. Realizacja – 2013 r.

○ Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej Jadwigi 46: 
remont elewacji frontowej oraz ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej i bocznej kamienicy.
Realizacja – 2013 r.

 

Projekty Szczecińskiego TBS:

○ Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: oficyny we wnętrzu kwartału
Projekt z dofinansowaniem z RPO WZ

W ramach projektu wykonano renowacje części wspólnych sześciu budynków istniejących (tylko prace w częściach wspólnych istniejących budynku kwalifikowały się do dofinansowania), w tym także likwidację ogrzewania piecowego, wymianę instalacji wewnętrznych, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki okiennej.
Realizacja: lipiec 2012 – 18 maja 2015 r.

 

○ Infrastruktura w Kwartale nr 23 w Szczecinie: utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu MOPR, lokali usługowych, infrastruktury technicznej i wykonanie zagospodarowania terenu
Projekt z dofinansowaniem z RPO WZ

W ramach projektu utworzono siedziby dla instytucji wymienionych w tytule projektu, lokali usługowych, wykonano infrastrukturę techniczną we wnętrzu kwartału, wykonano zagospodarowanie terenu – kompleksy zieleni, miejsca do wypoczynku, plac zabaw dla dzieci, monitoring wnętrza kwartału.
Realizacja: lipiec 2012 – 18 maja 2015 r.

 

○ Projekt własny Szczecińskiego TBS,
Projekt bez dofinansowania ze środków unijnych

Projekt obejmował rozbudowę i przebudowę oficyn, budowę nowego budynku „spinki", oraz utworzenie 64 lokali mieszkalnych, w tym:

 • 1 mieszkania chronionego – „inkubatora” dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka – do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin
 • 1 mieszkania dla osób wymagających doraźnego wsparcia – do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin
 • 23 lokali dla osób starszych i niepełnosprawnych (z uwzględnieniem możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim)
 • 37 pełnostandardowych lokali mieszkalnych z TBS-owską stawką czynszu dla partycypantów
 • 2 lokale zamienne z komunalną stawką czynszu.
  Realizacja: lipiec 2012 – 18 maja 2015 r.

 

Kompozycja przestrzenna

Kompozycja wnętrza kwartału nr 23 jest oparta na budynku nr 5, tzw. „spinki”, stanowiącego centrum kwartału oraz na ciągu pieszym biegnącym przez wnętrze kwartału od ul. Królowej Jadwigi 45 (wyjście przez parter projektowanego budynku plombowego) w kierunku placu Zgody. 

Budynek „spinki” oparto na słupach i w tej otwartej przestrzeni parteru koncentruje się życie kwartału (miejsce kontaktów sąsiedzkich, spotkań i rozrywek, dostęp do wind, dostęp do przeszklonych pomieszczeń wspólnego użytku z widokiem na zielony dziedziniec).
W kwartale znajdują się dwa większe kompleksy zieleni; dostępny dla wszystkich dziedziniec w północnej części oraz bardziej kameralny wzdłuż ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego.

 

stopka unijna

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.